Космичните закони не ти дават никакво право да превръщаш детето си просто в огледало на самия себе си, защото най-святото и най-възвишеното, което се появява в това същество, стои неизмеримо по-високо от всичко земно, получено от теб като наследство на плътта.

Ч 113 (80)