„Голата“ истина не може да ви покаже никой, дори Светещият на Прасветлината. Нея трябва вие самите да разбулите в тишина, - в самите себе си.

ЖБ 202 (159)