Всяка сила се развива само като се привежда в действие.

ЖБ 222 (174)