Само бихме спечелили, ако признаем известна логика и на далечните си предци, още повече че не един мъдрец от ония времена се е занимавал сериозно с неща, които по-новата наука с лека ръка окачествява като „суеверие“.

ОЗ 44 (26)