Не се оставяй да бъдеш уловен в примката на поривите към измамна свобода, като птица, попаднала в мрежата заради мизерни трохи!

СЖ 78-79