Вие продължавате да викате: „Война на войната!“ – аз обаче ви съветвам по-скоро да призовете: „Презряна да е занапред омразата!“ Само когато омразата стане наистина презряна, ще настъпи и времето, което ще ви научи да презирате войната.

ЖБ 188-189 (150)