Ние, земните хора, се намираме всички в нещо като колективна хипноза, така че не можем тук да възприемаме другояче освен по начина, внушен ни от нашия „хипнотизатор“, който в случая е собствената ни „вродена“ воля, а тя не би принадлежала към земната сфера, ако не се стремеше към себеизживяване във физическисетивно проявление.

ОС 117 (77-78)