Научи се да отличаваш света на представата от света на Действителността! Представата трябва да бъде надмогната, но не и Действителността на света, която дори „един Бог“ не би могъл истински да надмогне.

ЦИ 43 (37)