Постигнем ли веднъж своята цел, за нас и учението става безпредметно, понеже всичко, което то има да ни предложи със слово, е отсега нататък вечно присъстващо и винаги осъзнато от нас.

В 49