Ако човекът можеше да разбере кой е той, това би сложило завинаги край на властта на „животното“ и на земния Демон в него.

КМ 86