От тебе никога не се иска повече от онова, което действително можеш да дадеш, без да нарушиш задълженията си, произтичащи от твоя външен живот.

СЖ 119