Пътят към „най-вътрешния Изток“ е широко отворен пред вас и единствено от будната ви воля зависи дали скоро ще ви видят поели по него. В земите на „най-вътрешния Изток“ има много жилища и там на всеки сериозно търсещ е отредено неговото, а не друго нечие жилище.

ЖБ 255-256 (197-198)