Преди да продължите, моля прочете и се съгласете с условията за ползване:

- Електронните книги и линковете за е-търговия по-долу съществуват само за Вашето улеснение. Собственикът на сайта няма никакъв търговки интерес от предоставянето на такава информация. Нашата цел е единствено да подпомогнем в разпространението на творчеството на Bô Yin Râ чрез тази съвременна медия. С тази цел, ако проявите желание да допринесете с материали които ги няма тук, пишете ни на [email protected].
- Моля имайте предвид, че с изключение на българските преводи, другите електронни книги поместени тук може и да не бъдат акуратни преводи на немските оригинали. Поради спецификата на тези книги, самият Bô Yin Râ препоръчва на читателите си поне да се запознаят с оригиналите на немски език. Читателите на други езици би трябвало да потърсят официални преводи, сиреч, тези одобрени от немския издател - Kober Verlag AG.
- Кориците на книгите показани тук (с изключение на българските) са само с илюстративна цел и може да не се отнасят към съществуващи до момента преводи или реални издания.
- Имайте също предвид, че българският е единственият преводен език на който са издадени всички книги на Bô Yin Râ, благодарение на преводача: д-р Борис Стоянов.
This page was last updated on Saturday, 28-Oct-2017 16:34:33 +08  

 

Затворена градина
(Hortus Conclusus - 32 книги)

Книги по езици

01. Книга за Царственото изкуство

“Царственото изкуство”, за което става дума, е индийската Раджа-Йога! Но това понятие е употребено тук като символ на нещо, стоящо неизмеримо по-високо.)
Светлината от Химават и словото на Учителите. Светещият към търсещия. Жътвата. Безкрайнократният Един. Познай себе си. За духовните Учители. Заплахите на суетността. Из страната на Светещите. Прагът. Въпросът на царя. Разходката. Пасхална нощ. Съединение. Воля за радост. На всички, които се стремят към Светлината. Учението. Финал.
За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

02. Книга за Живия Бог

“Скинията на Бога при човеците”. “Бялата ложа”. Свръхсетивен опит. Пътят. En soph. За търсенето на Бога. За работата и действието. За светостта и греха. “Окултният” свят. Скритият Храм. Карма. Война и мир. Единството на религиите. Волята за Светлина. Висшите сили на познанието. За смъртта. За Духа. Пътеката на съвършенството. За вечния Живот. На Изток живее Светлината. Вяра, талисман и култово изображение. Магията на словото. Зов от Химават. Евхаристия.
За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

03. Книга за отвъдния свят

Въведение. Изкуството да се умре. За Храма на Вечността и света на Духа. Единствено Действителното. Какво да се прави?
За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

04. Книга за Човека

Въведение. Мистерията: “Мъж и Жена”. Пътят на жената. Пътят на мъжа. Бракът. Детето. Новото човечество. Заключение. Последен урок!
За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

05. Книга за щастието

Дългът да бъдем щастливи. “Аз” и “Ти”. Любов. Богатство и бедност. Парите. Оптимизъм.
За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

06. Пътят към Бога

Илюзия и вяра. Сигурно познание. Сънят на душите. Истина и Действителност. Да и не. Голямата борба. Съвършенство.
За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

07. Книга за Любовта

Най-силно обичащият. За всесилния огън на Любовта. Спасителна Светлина. Творческата сила на Любовта.
За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

08. Книга за утехата

За скръбта и утехата. За поуките от страданието. За всевъзможни глупости. За утешителната сила на труда. За утехата на опечалените.
За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

09. Книга за разговорите

Изповед. Знание и Действителност. Светлина и сянка. Могъществото на Духа. Драгоценният камък на сърцето. Превращение. Разговор за вътрешния Изток. Разговор за раздялата на Съвършения със земния живот. Разцъфтялата градина. Лошите ученици. Нощта на изпитанието. Индивидуалност и личност. Царството на душата. Да намериш себе си. За старшите Братя на човечеството. Магия.
За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

10. Тайната

Встъпление. Разговорът на морския бряг. Санто Спирито. Южна нощ. Скалистият остров. Разходката по море. Послеслов.
За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

11. Мъдростта на Иоан

Въведение. Образът на Учителя. Земният път на Светещия. Финалът. Заветът. Чистото учение. Утешителят. Заключение.
За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

12. Пътепоказатели

Обет. Явление и преживяване. Познание и поучаване. Да се научим да четем! Писма. Култ към личността. Критичен импулс. Кой е бил Якоб Бьоме? Целебна сила. Опасностите на мистиката. Двадесет и две напътствия в мерена реч.
За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

13. Призракът на свободата

Фата моргана. Необходимост. Общност. Авторитет. Мания за разцепление. Нездрава икономика. Конкуренция. Измамността на лозунга. Себеизява. Религия. Наука. Осъзнаване на действителната същност.
За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

14. Пътят на моите ученици

Кого смятам за свой ученик. Необходимо разграничаване. Ненужно самоизмъчване. Неизбежни трудности. Динамична вяра. Най-голямата пречка. Ученикът и неговите спътници. Вътрешен живот и външен свят. Как да се използват книгите ми.  
За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

15. Мистерията на Голгота

Мистерията на Голгота. Нашият най-страшен враг. Любов и омраза. Душевен растеж. Духовно водачество. Окултистки упражнения. Медиумизъм и художествено творчество. При Извора на живота. “Приемане в Бялата ложа”. Глупави измислици.
За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

16. Култова магия и мит

Предисловие. Духовното дело на човека. Мит и Действителност. Мит и култ. Култът като магия. Магия и познание. Вътрешна Светлина. Заключение.
За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

17. Смисълът на земния живот

Призив. Греховете на дедите. Най-голямото богатство. “Злият” човек. Свидетелство от Света на Светлината. Стойността на мълчанието. Истина и истини. Заключение.
За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

18. Повече светлина

Въведение. На всички, на които е дотегнал сънят. Майсторите строители на Храма на човечеството. Теософия и лъжетеософия. За трите степени. Какво е нужно да се разбере! Мистерията на художествената форма. Западноизточна магия. Светлината на Духа в християнството. Тайната на древните ложи на строителите на катедрали. За истинското “богослужение”.
За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

19. Върховната цел

Зовът на Духа. Двата пътя. За търсенето и намирането. За вечната Светлина. За багрите на Светлината. За върховната цел. За пътищата на древните. За благословението на труда. За могъществото на Любовта. Учителят от Назарет.
За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

20. Възкресение

Предисловие. Възкресение. Знанието на мъдреците. Закономерност и случайност. Напразни усилия. Карнавал на окултизма. Вътрешни гласове. Магията на страха. Граници на всемогъществото. Новият живот. Празнична радост. Ценността на смеха. Победа над самия себе си. Съвършенство.
За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

21. Светове

Двадесет цветни репродукции на духовни картини от автора. Предисловие. Водачът. Завръщането. Космични картини. Финал.

22. Псалми

Преизподня. Избавление. Познание. Обет. Освобождение. Сбъдновение.
За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

23. Бракът

За възвишената святост на брака. За любовта. За общността. За мъката и радостта. За изкушението и други опасности. За принудата на всекидневието. За волята за единство. За унаследяването на щастието. За вечната свързаност.
За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

24. Молитвата

Мистерията на молитвата. “Търсете, и ще намерите!”. “Искайте, и ще ви се даде!”. “Хлопайте, и ще ви се отвори!”. Духовно обновление. Така се молете (примерни молитви).
За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

25. Дух и форма

Въпросът. Външно и вътрешно. Жилище и обзавеждане. Форма на радостта. Форма на страданието. Изкуството да се живее.
За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

26. Искри - Мантра практика

Немски мантри, последвани от задълбочени разяснения.
За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

27. Думи за Живот

Зов. Аз. Завръщане. Любов. Деяние. Борба. Мир. Сила. Живот. Светлина. Упование. Просветление. Оброк.
За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

28. Над всекидневието

Тридесет и четири стихотворения, куплети и поучения. Първа част.
За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

29. Вечна Действителност

Двадесет и седем поучения в ритмичен стих. Втора част.  
За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

30. Живот в Светлината

Тридесет и две напътствени стихотворения. Трета част.
За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

31. Писма до едного и мнозина

Тридесет глави под формата на писма със следното съдържание: Въведение. За достоянието на душата. За някои излишни опасения. За необходимото себеупование. За моя начин на писане. За необходимостта да се саморазкривам. На какво трябва да се сложи край. За Храма на Вечността. За моята духовна природа. Как се осъществява духовната помощ. Колко далеч е Бог от хода на световните събития. Как Бог все пак помага на отделни хора. За душевните сили. За новите издания на моите книги. За политеизма и култа към светците. За начина на живот в Светлината. За постепенността на истинското пробуждане. За мистиците и Бьоме. За това, какво е Бог. За същество и същност. За какво не искам да бъда питан. За числото дванадесет и градския часовник. За “люспите пред очите”. Колко неравни са всички пред Бога. За позоваването на моите книги. За падналите Майстори. За излъчващите камъни и предмети. За обезценяването на страданието. За благославянето и благословията. Колко далеч от всичко временно е Вечното. За всеотдайността и отказа от словесен изказ. Послеслов.
За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

32. Затворена градина (Hortus Conclusus)

Разговор пред портата. За простотата, присъща на всичко вечно. За смяната на заеманото място и за “стъпалата”. За състоянията на съзнанието и помощта за страдащите. За съзнанието на “покойниците”.За високия залог на помагащия. За карикатурата на вечния “Аз”. Още веднъж за истина и Действителност. За времевото и вечното пространство. За азиатското религиозно богатство. За мистерията на Изтока. За религиозните форми. За съгласието и вярата. За неверните образи на Бога. За смисъла на всяко поучение. Къде аз съм само приносител. На кого нямам какво да кажа. За вечното спасение на душата. За вредната склонност да се задават въпроси. За временната и вечната душа. Какво остава след смъртта. За едно наименование и едно помощно понятие. До какви изводи трябва всеки сам да стигне. За едно грубо подценяване. За затруднителното положение на душепастирите. Колко “естествено” самт за себе си е Вечното. За завършек и сбогом. Окончателен списък на книгите от моето учение.
За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

*

Непринадлежащи към духовното учение на Bô Yin Râ, макар и най-тясно свързани с него, са следните заглавия
(подредени по година на публикация):

Окултни загадки (1923)

Тайно знание и скрита наука (за астрологията). Помагащи планетни сили (талисмани, амулети, скъпоценни камъни, злато). Тайната на сънищата. Мантични (гадателски) изкуства. Хипноза. Загадките на бъдещето.
За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

Защо нося това име (1927)

Отпечатана в първоначалното си оформление като брошура, съдържаща пояснителни бележки на автора.
За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

Из моето ателие (1932)

Тук става дума и за малкото неща, които може би заслужават да бъдат отбелязани в иначе “тихия” и останал почти недокоснат от външни събития всекидневен живот на автора. Съдържание: Защо е написана тази книга. Защо трябваше да се науча да рисувам. Моите духовни картини. Моят портрет на Иисус. Професия и призвание. В това българско издание са приложени две цветни репродукции: “Портрет на Иисус” и “Ом мани падме хум”.
За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

За моите книги (1932)

Отпечатана в първоначалното си оформление като брошура.
За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

Царството на изобразителното изкуство (1933)

Изкуството като фактор на живота. “Лукс” ли е изкуството? “Обясняване” на изкуството. Художествено виждане. “Красивото” в художествената творба. Природа и изкуство. Усет за пластичното. Художник и “лаик”. Художник, публика и жури. Художествената творба и нейната “техника”. Художествената творба и нейният стил. Свръхсетивното в художественото творчество. Изкуство и светоглед. “Модерно” изкуство. Експресионизъм. Безсмислени борби. “Границите” на живописта. Примитивно изкуство и архаизъм. Изкуство и артистизъм. “Дилетантско изкуство”. Изкуството на Рафаело.
За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

За себе си (1935)

За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

Кодицил към моето Духовно учение (1937)

По думите на автора “разнообразното съдържание на отделните раздели” на това допълнение към духовното завещание на Bô Yin Râ “не позволява да им се дадат насочващи заглавия”.
За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

Приписки (1938)

Пояснение. Из тетрадки и папки: 36 стихотворения. Послеслов.
За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

За безбожието (1939)

“Предмет на вярване” и Действителност. Жива Действителност и недостъпни за мисълта зони. Закърняване на душевната чувствителност. Безбожие поради “страх от Бога”. “Що е истина?” Указания към моето духовно учение.
За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

Духовни взаймовръзки (1939)

Какво имам предвид. По темата. Първа глава. Втора глава. Глава ІІІ. Приложение: Номериран регистър на отделните глави, съдържащи се в книгите на учението.
За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

Разни (1939)

За заглавието. 38 стихотворения.
За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

Събрано I (1990)

Посмъртно издадени два тома със събрани произведения в проза и мерена реч, публикувани в периодичния печат.
За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

Събрано II (1990)

Посмъртно издадени два тома със събрани произведения в проза и мерена реч, публикувани в периодичния печат.
За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

*

Книги на други автори за Bô Yin Râ (подредени по години на публикация на оригинала)

Художникът Bô Yin Râ (1927)

от проф. Рудолф Шот
Одобрено от Bô Yin Râ “изследване” на неговото художествено творчество с 44 цветни и 10 черно-бели репродукции.
За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

Моето отношение към Bô Yin Râ (1930)

от д-р А. Кобер-Щеелин
Брошура на бившият собственик на издателство КОБЕР, Щвейцария.
За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

Защо Bô Yin Râ? (1930)

от д-р А. Кобер-Щеелин
Брошура на бившият собственик на издателство КОБЕР, Щвейцария.
За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

Bô Yin Râ, живот и дело (1954)

от проф. Рудолф Шот
(Включени са 10 снимки на автора.)
За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

Максими (1965, 2nd Ed.)

от проф. Рудолф Шот
Сборник от цитати, съставен и издаден с пълното одобрение на Bô Yin Râ, групирани в седем глави: Дух. Душа. Тяло. Аз. Ти. Аз и Ти. Дейност и свят. Цел.
За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

Странстване из световете (1994)

от д-р Ото Лийнерт
(д-р Лийнерт е също председател на швейцарската “Фондация Bô Yin Râ”)
За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

Прабитие, Прасветлина, Праслово (1999)

от Волфганг Настали
За прочит:
Налични езици
Клик за достъп
Клик за пазаруване

При въпроси, моля пишете на [email protected]